Xây dựng là về một ngành công nghiệp bổ sung cấu trúc cho tài sản hoặc xây dựng các tòa nhà. Trong thế giới công nghiệp hiện đại, xây dựng đã phát triển vượt bậc và liên quan đến việc chuyển dời các thiết kế phức tạp thành hiện thực, theo đó nhiều tòa nhà đổi mới có thể đạt được. Xu hướng hiện nay trong thiết kế là hướng tới sự kết hợp của các chuyên ngành riêng biệt bao gồm kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất, kỹ sư, quản lý xây dựng, nhà phát triển và nhà thầu nói chung.

Sự phức tạp ngày càng tăng của các dự án xây dựng tạo ra nhu cầu cho các chuyên gia thiết kế được đào tạo trong tất cả các giai đoạn trong suốt quá trình của dự án, đồng thời, phát triển sự đánh giá cao của tòa nhà như một hệ thống công nghệ tiên tiến. Điều này đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ của nhiều hệ thống phụ và các bộ phận riêng lẻ của chúng, bao gồm các quy trình, nguyên liệu thô và tính bền vững. Kỹ thuật xây dựng là một ngành học mới nổi cố gắng đáp ứng thách thức mới này.

Dura-Metal đã hỗ trợ ngành công nghiệp với sự kết hợp giữa công nghệ sản xuất nội bộ và chuyên môn vật liệu của họ. Do đó, Dura-Metal có thể cung cấp các bộ phận và thiết bị để đạt được kỳ vọng đổi mới của các thiết kế tòa nhà hiện đại trong khi vẫn đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn cao được đáp ứng. Ngoài ra, Dura-Metal đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các bộ phận cho các ứng dụng khác nhau của ngành Xây dựng.