Chức năng của hộp dẫn chia nhánh vào:

  • Dùng để chia sản phẩm thành 2, 3, 4 thậm chí đến 5 nhánh nhằm: tăng công suất cho hệ thống, giảm số lượng giá cán, giảm chi phí
  • Độ chính xác cao và độ bền giúp hộp dẫn làm việc ổn định, tăng tuổi thọ
  • Độ chính xác của hộp dẫn hướng và con lăn giúp tạo các nhánh phôi đồng đều, đối xứng về hình dạng thuận lợi cho quá trình cán ra thành phẩm

Thông số chi tiết:
Slit rolling