STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Mô tả hàng hóa
1 Relay ABB SPAM 150C + MODUL SPCJ 4D34 SPAM 150C + MODUL SPCJ 4D34 Ordering: RS641 015-AB;Supply: 80-265 V AC/DC;With NC trip contact;In: 1A – 5A (In);In: 1A – 5A (I0);Fn: 50Hz..
2 Moore F/R Booster relay Model: 61H, P/N: 10342/24TF Moore products Co.Sping House;NSX: Siemens / Moore.
3 Đầu dò gas Model: VQ321T/1 Gas sending head; Spare sensor;Part No: C10883; Cap thread: 20mm;NSX: Crowcon.
4 Board Rotork Model: Rotork 43137-05 Sreial No: AU14980301;Actuator type: IQ10.
5 Torque transducer + đế cho van Rotork dòng IQ10/IQ12 Part No: 43875-02; NSX: Rotork
6 Van điện từ Model: WS8551B306SL 24VDC;Pipe size: 1/4 in;Orifice: 6mm;NSX: Asco.
7 Solenoid TSOV nước Nox GT42 Model: WEVDK-42-C-6-2 24 VDC;NSX: Bucher
8 PLC Allen-Bradley Micro Logix 1500 PLC Allen-Bradley Micro Logix 1500 1.Process Unit:+ P/n: 1764-LRP/Ser: C, Rev: B;+ User program capacity: 12KB;2.Base Unit:+ P/n: 1764-24BWA;+ Input: 12 DI/ 24 Vdc;+ Relay outputs: 12 DO/ 1440 VA Max;Line: 100-240 Vac, 50-60Hz, 80VA Max.
9 Bộ Modem Telenetics Model: MIU 14.4L Part No: 0053-0108-000;REV: D;Power supply: 48 – 220V AC/DC.
10 Bộ chuyển tín công suất Model: DME442 Input: 3P3W 15750/110V 8000/1A 50Hz;Output: DC 4÷20 (-22÷220 mW);Power: AC/DC 85÷230V 50/60Hz 10VA;NSX: Sineax/ Camille Bauer AG.

Danh mục vật tư bảo dưỡng thay thế nhà máy nhiệt điện. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ báo giá, lên gói dự toán kinh phí và gói thầu trọn gói với mức giá hợp lý và chất lượng dịch vụ tốt nhất. Xin cảm ơn.